Μηχανήματα τινάγματος χαλιών

Μηχανήματα τινάγματος χαλιών
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Αυτόματα μηχανήματα τινάγματος - απορρύπανσης

Τα αυτόματο μηχανήματα τινάγματος και απορρύπανσης χαλιών και μοκετών, είναι σχεδιασμένα ώστε να καλ..

Φορητό μηχάνημα τινάγματος - απορρύπανσης

Τα φορητά μηχανήματα τινάγματος χαλιών και μοκετών, είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν όλες τις ανάγκ..